Escola de música

Missió de l’Escola de música la Lira de Roquetes

 • Oferir ensenyaments musicals tant per als alumnes que després vulguin accedir a conservatoris musicals i continuar la carrera professional, com per aquells alumnes que vulguin aprendre música, amb un objectiu purament cultural i lúdic.
 • Formar músics per a la banda amb els instruments de vent, i percussió corresponents, i oferir formació d’altres instruments de corda i la veu com a instrument.

 Objectius Generals

 • Apropar l’acció educativa musical en el nostre context sociocultural.
 • Assolir un ensenyament que estimuli la creativitat i la imaginació pròpies d’una activitat artística.
 • Ofertar diferents programacions per a diverses franges d’aprenentatge.

Objectius Específics

 •  Capacitar l’alumnat pel que fa als procediments per saber estudiar.
 • Eixamplar els coneixements musicals relacionant-los amb el nostre context sociocultural.
 • Conduir l’aprenentatge musical a través de la pràctica instrumental.
 • Donar les eines bàsiques per un futur desenvolupament dels estudis musicals professionals i superiors de l’alumnat.
 • Aconseguir una bona relació d’expressió de l’alumnat amb la música, l’instrument i l’entorn.
 • Promoure l’autonomia i l’esperit crític de l’alumnat.
 • Promoure la pràctica col·lectiva de la música.
 • Valorar l’educació corporal com un dels aspectes fonamentals de l’expressió i l’aprenentatge musicals.
 • Aconseguir que la creativitat sigui un referent al llarg de tot el procés d’ensenyament – aprenentatge.
 • Projectar el treball de l’escola a l’exterior a través d’intercanvis i concerts.

Comments are closed.