La Lira Roquetense és una entitat cultural popular i tradicional. El seu objectiu és la difusió de la cultura i els valors socials que van fomentar la seva creació. Gràcies a un conjunt de creences, tradicions i valors en comú, aquesta entitat va anar agafant forma i convertint-se en el que és avui en dia.

Però el cert és que, per a molts, la Lira és més que una entitat, és la casa del poble. Un lloc de reunió artística, cultural i social, que al cap i a la fi es troba en l’imaginari col·lectiu de totes les societats.

La seu social es troba al carrer Sant Josep, 10. Disposa de local amb bar, un auditori, una sala d’actes i exposicions, i aules per l’escola de música. Actualment la Lira compta amb el suport de 170 socis. Dins l’entitat podem trobar una banda de música, una escola de música i un grup de teatre.