MISSIÓ

La Lira Roquetense té per objecte bàsic la promoció de la cultura i l’esbarjo entre les persones que hi estan associades. Així mateix té cura que la seva tasca sigui en benefici del bon nom i de la promoció de la ciutat de Roquetes.

La Lira Roquetense, en qualssevol de les seves formacions artístiques/culturals (banda de música, grup de grallers, grup de teatre, cinefòrum, escola de música o altres) desenvoluparà la seva activitat a Roquetes encara que es contempli la possibilitat de celebrar actes, concerts o participar en certàmens i concursos en altres poblacions, tant espanyoles com estrangeres.

VISIÓ

Ser el motor cultural i artístic en totes les seves formes de la ciutat de Roquetes i un referent cultural a les Terres de l’Ebre.

VALORS

Sota el nom de Societat Cultural Lira Roquetense de Roquetes ha existit des de l’any 1907 una entitat amb personalitat pròpia, apolítica, aconfessional i amb plena capacitat per al compliment de la seva finalitat.

Les persones són les que donen sentit a la nostra existència com a entitat i són el centre del nostre quefer, ja sigui el nostre alumnat (potencial o real), les persones empleades de centre, o els nostres socis. Per això, els valors que ens guien són:

  • Fomentar els valors del feminisme, la tradició i el medi ambient.
  • Ser una entitat inclusiva on no hi té cabuda cap classe de discriminació per raó de gènere, orientació sexual, religió o ètnia.
  • Un sentit de pertinença a un projecte comú sustentat en el treball en equip.
  • Una comunicació basada en l’empatia, la sociabilitat, assertivitat i la cordialitat.
  • La motivació i l’ambició com a element bàsic que faci que les persones de la nostra organització siguin generadores d’iniciatives, creativitat i innovació.
  • L’esperit de millora contínua i la capacitat per adaptar-nos al canvi, de manera permanent i buscant l’efectivitat.
  • La vocació de servei públic i la transparència en la gestió.