L’escola ofereix ensenyaments musicals tant per als alumnes que després volen accedir a estudis superiors al conservatori i continuar la seva carrera professional, com per a aquells que volen aprendre música, amb un objectiu purament cultural i lúdic.  

L’objectiu principal de l’escola és formar músics per a La Banda de Música. Per tant s’ofereixen classes d’instrument de vent i percussió, però també s’ofereix formació d’altres instruments, com instruments de corda. També hi ha dos grups de cant coral i un conjunt instrumental.  

Els objectius generals són fomentar i apropar l’educació musical en el nostre context sociocultural i assolir un ensenyament que estimuli la creativitat i la imaginació pròpies d’una activitat artística. Per poder assolir aquests objectius s’oferten diferents programacions per a diverses franges d’aprenentatge.

Els alumnes aprenen a estudiar i a relacionar els coneixements musicals amb el seu entorn. Es busca conduir l’aprenentatge musical a través de la pràctica d’un instrument, ja que potencia especialment el seu desenvolupament i es donen les eines bàsiques per un futur desenvolupament dels estudis musicals professionals i superiors de l’alumnat. També s’aprèn a treballar amb equip, a anar tots a una, per això són importants les activitats en grup com el conjunt instrumental o la coral. A més, es projecta el treball de l’escola a l’exterior a través d’intercanvis, sortides i concerts.

D’aquesta manera es busca aconseguir una bona relació d’expressió de l’alumnat amb la música, l’instrument i l’entorn, promoure l’autonomia i l’esperit crític de l’alumnat i promoure la pràctica col·lectiva de la música.  També es dona valor a l’educació corporal com un dels aspectes fonamentals de l’expressió i l’aprenentatge musicals, així com que la creativitat sigui un referent al llarg de tot el procés d’aprenentatge.

MATRÍCULA CURS 2021/2022 OBERTA